lunes, 29 de diciembre de 2008

LES FIGURES AUTÒCTONES DEL PESSEBRE POPULAR


La Festa de Nadaliels Pessebres- - -Ignasi Carbonell i Gomis

Fou al llarg de l’any 2000 quan vaig començar a localitzar i fer una col·lecció especial de “Figures Autòctones del Pessebre Popular”. Es tracta de trobar unes figures de Pessebre autòctones entre les regions del nostre planeta. Per a un pessebrista totes les figures que acompanyen a la Sagrada Família són complementàries tant si són figures que van com si venen de la Santa Cova o si estan realitzant algun treball en el camp o en alguna casa del poble. La creació d’una figura complementària especial s’elabora segons l’entorn de vida que observa l’artista figurista, escultor o el propi pessebrista que dissenya la seva figura ideal. Podem dir que “En qualsevol cruïlla geogràfica, entre un paral·lel i un meridià pot crear-se una nova figura, ja sigui d’àmbit regional, local o personal.”

En els Evangelis
[1] no se’ns descriu el número de pastors ni les seves postures que es troben en l’Anunciació. És la imaginació popular que creà les diverses actituds dels pastors segons el figurista, l’escultor o el propi pessebrista. És ben visible en les figures clàssiques d’una Anunciació veure a un jove pastor que recull la llenya, al vell dormit amb la seva manta lliada pal cap, al assegut i l’atordit amb la boca entreoberta «cuidant que no li entri una mosca» admirant a l’Arcàngel, al pastor que escolta la comunicació de l’Arcàngel o el que s’ocupa de donar voltes a les sopes que es calenta en la cassola sense donar importància a l’Arcàngel. Cas curiós el de Barcelona amb el famós pastor Manelic[2] amb les seves ovelles i tantes altres figures que els figuristes poden representar amb altres postures.

Hi ha una o vàries figures que estan presents en la majoria dels pessebres del món com el pastor amb l’ovella al coll que en temps passats sempre era el Bon Pastor o Sant Joan, el pescador que representava al pescador d’ànimes o a Sant Pere així com altres pastors famosos al món del pessebre que avui han perdut la seva identitat.

Quatre són les fonts d’estudi en que podem dividir les fitxes informatives de les figures:


[1] Evangeli segons St. Lluc 2,10-12
[2] Manelic: El nom de Manelic prové de la literatura catalana. Fou Àngel Guimerà qui relata en la seva obra “Terra Baixa” la vida d’un pastor anomenat Manelic donant tot tipus de detall de la seva postura. És un pastor que porta entre les seves espatlles el bastó de pastor (la gaiata) i per tal motiu se li donà aquest nom a la figura del pastor.

sábado, 6 de diciembre de 2008

A - La figura d’una localitat o regió

La figura d’una localitat o regió - És curiós la creació de figures ideades en una localitat o regió en el món pessebrístic. Citarem alguns com el Venedor de Figures, el pastor que aviva el foc, el carboner del bosc, l’ermità i tantes altres figures de major o menor importància que ens recorda la història.

B - Grup de figures locals o regionals

Grup de figures locals o regionals – Algunes vegades podem trobar veritables sorpreses amb figures populars de disseny propi en una localitat o regió. Hi ha conjunt d’escenes pròpies i ben definides en una regió o localitat. Aquestes poden ser de gran interès pel seu disseny. Així podem parlar dels Siurells o algun disseny propi d’algun pessebrista o associació com la Nativitat Madrilenya, l’escena del Tió a Catalunya, l’esmorzar familiar de Nadal, la Catequesi del Betlem pels avis, la nit de Reis i tantes altres escenes de la infància del Nen Jesús i costums de nadal. Avui poden estar en decadència en certes regions.

C - Grups o figures amb disseny especial

Grups o figures amb disseny especial – Són les figures que poden tenir una relació amb altres arts o autors com la dona amb dos pans al cap, la vestimenta i guarniments simbòlics dels Mags d’Orient o d’altres que anirem recopilant.

D - Figures de disseny personal


Figures de disseny personal – Des de fa alguns anys he dissenyat o emprat dissenys que ja no es venen en el mercat i copiar esmentats dissenys per recordar la figura i al figurista. Entre d’altres tenim el primer bateig o bany del Nen Jesús, el pastor que beu del barrilet, el ball de la Moixiganga de Sitges i varis més que formen part d’alguna col·lecció personal.